Nieuws

Inwoners betrokken bij opstellen profiel van nieuwe burgemeester

Inwoners van Almere worden betrokken bij het opstellen van het profiel voor de nieuwe burgemeester van Almere.

De huidige burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma, heeft op 27 november bekend gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een herbenoeming. Dat betekent dat de gemeenteraad, die verantwoordelijk is voor het aanstellen van een nieuwe burgemeester, de komende maanden een sollicitatieprocedure zal starten voor het nieuwe burgemeesterschap.

Aan de raad wordt voorgesteld om een vertrouwenscommissie te benoemen die deze procedure zal begeleiden. In deze commissie zijn 6 fractievoorzitters, één wethouder (Frits Huis) en de raadsgriffier (als secretaris) vertegenwoordigd. Het gaat om de fractievoorzitters van de partijen PVV, D66, PvdA, VVD, SP en ChristenUnie. Toon van Dijk, de fractievoorzitter van de PVV is gekozen als voorzitter van de commissie.

"Het eerste dat de vertrouwenscommissie zal doen is een profielschets voor de nieuwe burgemeester maken. Hiervoor willen wij ook instellingen in de stad en de inwoners van Almere benaderen. Dit zal voor inwoners gebeuren via de (sociale) media. Instellingen worden apart benaderd. Uiteraard kunnen zij, indien zij dat willen, ook via de (sociale) media reageren. Hoe precies zal binnenkort verder bekend worden gemaakt", aldus Toon van Dijk.

Ruby Staff

Max Joling

Redactielid

26-jarige Almeerder die objectieve artikelen schrijft maar periodiek ook eens een subjectieve column schrijft met het doel te inspireren of aan te zetten tot nadenken.

Onderwerpen zijn dan zaken in de stad, een andere keer weer over totaal iets anders.

Je kunt mij ook volgen via social media, dat vind ik leuk! Zo houden wij samen contact met elkaar.